Grupi këshillëdhënës dhe Koordinues në nivel nacional në Republikën e Kosovës për të drejtat e komunitetit LGBT (Lesbike, Gei, Biseksual dhe Transgjender)

Grupi këshillëdhënës dhe Koordinues në nivel nacional në Republikën e Kosovës për të drejtat e komunitetit LGBT (Lesbike, Gei, Biseksual dhe Transgjender).

Rreth projektit

Projekti synon të trajtojë homofobinë dhe transfobinë si një prej fytyrave të diskriminimit që zbeh vlerat thelbësore të çdo shoqërie: barazinë dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor dhe të drejtave të njeriut. Përgjatë rrugëtimit për një shoqëri përfshirëse, është esenciale që legjislacioni për mbrojtje nga diskriminimi të plotësohet-ndryshohet, politikat të zbatohen dhe të ngritët vetëdijesimi në mesin e akterëve relevant që kanë pushtetin të ndryshojnë shoqërinë dhe të kultivojnë një kohezion shoqëror. Të gjitha aktivitetet synojnë të forcojnë qëndrimin profesional të akterëve relevantë dhe të autoriteteve në luftën kundër diskriminimit dhe njohjen se njerëzit janë “normalisht të ndryshëm".

  • Our Mission
  • Development
  • Trainings

Our mission is to tackle homophobia through working with Kosovo institution towards recognizing that LGBT people do exist in Kosovo, and that a professional attitude towards the members of this community is required to them by law, as well as by their professional code of conduct.  

The project began in April 2014, and the activities aiming to achieve the overall objectives are in progress. A good working relationship between the project partners, the main civil society institutions (including the LGBT community) and other governmental stakeholders has been established.

The anti-discrimination legislation has been revised  and an Action Plan for the Implementation of the Law against Discrimination (2014-2016) has been created by the main partner Office of Good Governance. Law Against Discrimination, Law on Gender Equality, and Law on the Ombudsperson were harmonized; the proposed bills establish the Ombudsman Institution as the central equality body. This bill is soon expected to be passed in the Parliament in 2015.

As part of its second component – Awareness Raising and Training, the EU Twinning Project ‘Against Homophobia and Transphobia’ is conducting a extensive Training of Trainers program which is designed to raise awareness on anti-discrimination and and enhance the professional skills on how to deal with a diverse society in an inclusive, relaxing and highly professional manner. The training gathered 17 participants in total coming from 4 sectors: judiciary, police, administration and education.

The trainers lead the participants through the multiple facets and shapes of discrimination and illustrate how people may easily fall prey and inadvertently become a part of a system that breeds discrimination on the ground of a real or a perceived attribute. The role of diversity, societal norms and identity fragments in precipitating discrimination is thoroughly elaborated. Special methodology and curricula is tailored for each professional sector.